برای سفارشی کردن شخصیت خود، شما می توانید با استفاده از یک دستگاه تبلت و یا کامپیوتر خود در حالت افقی، از این سایت بازدید نمایید.

امتیازات من

 • کشور: اکوادور
 • سوپرامتیازات: 13635
 • آخرین بازی: شهاب بآش

elina pilamunga's Activity

علاقه‌مندی‌ها

دوستان مشاهده‌ی تمام

مدالها

53
709
 • پرتاب ۳ امتیازی کیسه‌ی هوا

  پرتاب ۳ امتیازی کیسه‌ی هوا

 • ۵ بازی انجام دهید

  ۵ بازی انجام دهید

 • پرتاب ۳ امتیازی ۱۰ مرتبه بازی شده

  پرتاب ۳ امتیازی ۱۰ مرتبه بازی شده

 • پرتاب ۳ امتیازی اولین بازی

  پرتاب ۳ امتیازی اولین بازی

 • مسابقه‌ی تطبیق روبات: اولین بازی

  مسابقه‌ی تطبیق روبات: اولین بازی

 • درخت میوه‌ی شگفت‌انگیز: اولین بازی

  درخت میوه‌ی شگفت‌انگیز: اولین بازی

 • درخت میوه‌ی شگفت‌انگیز: ۱۰ مرتبه بازی شده

  درخت میوه‌ی شگفت‌انگیز: ۱۰ مرتبه بازی شده

 • درخت میوه‌ی شگفت‌انگیز: ۱۰۰ مرتبه بازی شده

  درخت میوه‌ی شگفت‌انگیز: ۱۰۰ مرتبه بازی شده

 • درخت میوه‌ی شگفت‌انگیز: امتیاز دریافت شده ۲۰۰۰۰

  درخت میوه‌ی شگفت‌انگیز: امتیاز دریافت شده ۲۰۰۰۰

 • درخت میوه‌ی شگفت‌انگیز: امتیاز دریافت شده ۴۰۰۰۰

  درخت میوه‌ی شگفت‌انگیز: امتیاز دریافت شده ۴۰۰۰۰

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش