<h2>مدالها</h2>
توضیحات:

نشان‏های «امبلم» در وب‏گاه Superbook.TV بسیار فراوان هستند و بدست آوردن آنها بسیار ساده است.

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش