قسمتها فقط برای اعضای Superbook Club در دسترس است

Superbook partners can watch full-length Superbook episodes online or on the free Superbook Kids Bible app.

اگر قبلاً عضو Superbook DVD Club هستید و [[ENABLED_STREAMING_ACCESS]] دارید ، لطفا برای دسترسی به قسمت های کامل سوپربوک به سیستم وارد شوید.

FIND OUT MORE

ابراهیم صدای خدا را می‌شنود

خداوند به ابراهیم گفت که به اسحاق صدمه‌ای نرساند.

بیشتر در این قسمت > [مشاهده‌ی تمام]

قسمتهای کامل > [مشاهده‌ی تمام]

بالاترین امتیاز > [مشاهده‌ی تمام]

راهنمای قسمت > [کشف بیشتر در]

آخرین > [مشاهده‌ی تمام]

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش