<h2>شرایط استفاده</h2>

قرارداد استفاده از وب‌گاه

این قرارداد استفاده از وب‌گاه («قرارداد») ما بین شما و شبکه‌ی پخش مسیحی («سی‌بی‌ان») واقع در 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, Virginia 23463  منعقد می‌شود. استفاده از اینترنت وب‌گاه سی‌بی‌ان‌ («شبکه‌ی‌ سایت سی‌بی‌ان») بیانگر موافقت شما با مفادّ شرایط و مقررات قرارداد ذیل می‌باشد:

پذیرش

(۱)‌ شما اذعان می‌دارید که تمام شرایط و مقررات کاربری را خوانده و بنابراین تمام این مقررات را می‌پذیرید. شما موافقت می‌نمایید که پیش از استفاده از این وب‌گاه، با دقّت تمام این مقررات را بخوانید. چنانچه با این شرایط و مقررات موافق نیستید، بنابراین نبایستی به وب‌گاه سی‌بی‌ان دسترسی پیدا کنید و یا آن را مورد استفاده قرار دهید.

استفاده از اطلاعات: قوانین حفظ حریم خصوصی

(۲)‌ سی‌بی‌ان ممکن است کاربری شما از این وب‌گاه را تحت نظر بگیرد، و نیز ممکن است بدون هیچ محدودیتی این اطلاعات و مطالب را مورد استفاده قرار دهد و یا از این اطلاعات برای اهداف قانونی وب‌گاه سی‌بی‌ان استفاده کند. با این وجود، اطلاعات شخصی شما بجز آنچه که شما ممکن است در مطالب و پیغامهایتان از طریق وب‌گاه سی‌بی‌ان در اختیار عموم قرار دهید، در محدوده‌ی  قوانین حفظ حریم‌ خصوصی سی‌بی‌ان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

Joy

تغییرات در قرارداد

(۳) سی‌بی‌ان حق هر گونه تغییر، اصلاح، اضافه و یا حذف هر بخشی از این قرارداد را، بدون هیچ‌گونه محدودیتی در محدوده‌ي قوانین خصوصی، در کل و یا بخشی از آن را در هر زمانی برای خود محفوظ می‌دارد. این‌چنین تعییراتی در وب‌گاه سی‌بی‌ان اعلام خواهد شد. شما با تداوم استفاده از وب‌گاه سی‌بی‌ان موافقت نامشروط خود را با هر گونه تغییر، اصلاحات در این وب‌گاه اعلام می‌دارید.

حق نشر

(۴) وب‌گاه سی‌بی‌ان که در برگیرنده‌ی یکسری مطالب و/یا مجموعه‌ای از مطالب  است توسط قانون ناشرین ایالات متّحده‌ی امریکا، و نیز معاهدات بین‌المللی و نیز سایر قوانین مرتبط با چاپ و نشر محافظت می‌گردد. محتویات وب‌گاه سی‌بی‌ان شامل، اما نه محدود به، نوشتجات،  نظرات، پیام‌ها، ویدئوها، نگاره‌سازی‌ها، ویژگی‌های تعاملی، و نیز سایر مطالب است که از این به بعد («محتویات») خوانده می‌شود، به همین شکلی که هستند، یعنی فقط برای استفاده‌ی شخصی و نه تجاری، ارائه می‌شوند. تمام محتویات مندرج در وب‌گاه سی‌بی‌ان که توسط قوانین چاپ و نشر محافظت می‌شوند، در مالکیت و یا تحت کنترل سی‌بی‌ان و یا شرکت مهیا کننده‌ی آن محتویات می‌باشند. شما بایستی هر یک و یا تمام هشدارها، اطلاعات، و شرایط موجود در وب‌گاه سی‌بی‌ان که مرتبط با حقوق ناشرین است را بپذیرید. شما مجازهستید که تنها یک (۱)‌ نسخه از محتویات و یا اقلام موجود در وب‌گاه سی‌بی‌ان را صرفاً برای استفاده‌ی شخصی، غیز تجاری، دانلود کنید، و این کار به منزله‌ی اینست که شما با تمام قوانین و مقررات ناشرین و محتویات آنها کاملاً موافق هستید. شما به هیچ عنوان مجاز نیستید که هیچ‌یک از این محتویات را برای کاربردی به جز استفاده‌ی شخصی و غیرتجاری کپی و یا ذخیره نمایید و این محتویات نبایستی کپی، تولید مجدد، توزیع، مخابره، پخش، نمایش، فروخته و امثال آن بشوند مگر آنکه برای اهداف مشخص شده توسط سی‌بی‌ان و نیز در قالب مقررات حقوق ناشرین باشند و یا اینکه از قبل مجوّز کتبی از سی‌بی‌ان برای چنین اقداماتی اخذ شده باشد.

ثبت‌نام

(۵) برای ثبت نام به عنوان کاربر(«کاربر» یا «کاربران»( در سی‌بی‌ان، شما می‌بایست حداقل (۱۸) سال و برای سوپربوک کودکان حداقل (۱۳) سال داشته باشید.  حقّ ثبت نام شما در مواری که منع قانونی وجود داشته باشد،  به طور اتوماتیک باطل خواهد شد.  شما تأیید می‌کنید که تمام اطلاعاتی را که در فرم ثبت نام سی‌بی‌ان وارد کرده‌اید کاملاً صحیح می‌باشند. شرکت‌های تجاری اجازه ندارند که در وب‌گاه سی‌بی‌ان ثبت نام کنند مگر اینکه قبلاً توسط سی‌بی‌ان تایید شده باشند. ثبت نام شما در وب‌گاه سی‌بی‌ان تنها زمانی تکمیل می‌شود که سی‌بی‌ان ثبت نام شما را بپذیرد. شما موافقت خود را با شرایط و مقررات دیگری که ممکن است هر زمانی به مقررات وب‌گاه اضافه شوند نیز اعلام می‌نمایید. شما مجاز هستید هر زمان که بخواهید ثبت‌نام خود را به هر دلیلی، در بخش مدیریت حساب وب‌گاه سی‌بی‌ان حذف نمایید. سی‌بی‌ان حق ردّ یا ابطال کاربری وب‌گاه سی‌بی‌ان در هر زمانی، و به هر دلیلی و بدون تذکر قبلی را برای خود حفظ می‌نماید. سی‌بی‌ان همچنین این حق را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد که هر زمان که ضروری باشد هشدارها و اخطارهای لازم در مورد بروزرسانی‌ها و یا تغییرات را به اطلاع کاربران وب‌گاه برساند.

حقوق مرتبط با محتویات مرتبط با کاربران / «ارتباطات»

(۶) با ارسال پیام‌ها، آپلود فایل، ارائه‌ی داده‌ها و یا برقراری هرگونه ارتباط («ارتباطات» فردی یا گروهی) به وب‌گاه سی‌بی‌ان، شما به سی‌بی‌ان اجازه‌ی کامل، جهانی، غیر قابل فسخ، نامحدود، غیر منحصر به فرد، حق امتیاز آزاد مجوز استفاده، کپی، مجوز، ارائه‌ی پروانه، توزیع، نمایش، نمایش برای عموم، تکثیر، انتقال، اصلاح، ویرایش، ترکیب می‌دهید و در غیر این صورت اجازه‌ی هر گونه بهره‌برداری شامل ارتباطات، در همه رسانه‌های شناخته شده‌ی کنونی و یا آتی (از جمله ولی نه محدود به عکس‌ها، فیلم‌ها، فایل های صوتی، متن‌ها و مواد دیگر) را می‌دهید. شما بدین وسیله از تمام حقوق مربوط به هر گونه شکایت علیه سی‌بی‌ان،‌ اعم از هر گونه تخلّف ادعایی یا واقعی در ارتباط با حقوق مالکیت، حقوق خصوصی و عمومی، حقوق اخلاقی، حقوق اسنادی در ارتباط با چنین ارتباطی صرف نظر می‌نمایید. شما بدین وسیله موافقت می‌نمایید که هر گونه انتقال و یا دریافت مطالب به/از سی‌بی‌ان محرمانه تلقّی نشده و مطالب و ارتباطات شما ممکن است توسط دیگران مشاهده و یا خوانده شود. شما می‌پذیرید که مطالب و ارتباط ارسالی شما به سی‌بی‌ان، با ارتباطات و یا قرادادهای (احتمالی) دیگر شما با سی‌بی‌ان متفاوت بوده،‌ لذا محرمانه تلقّی نمی‌شود. شما اذعان می‌دارید و می‌پذیرید که (الف) سی‌بی‌ان موظّف به پاسخگویی به تمام مکاتبات نیست؛ (ب) سی‌بی‌ان موظّف نیست و نخواهد بود که هیچ‌کدام از مکاتبات را بررسی یا مرور نماید؛ (ج)‌ سی‌بی‌ان نمی‌تواند تضمین کند که ارتباطات و مطالب از صحّت و یا کیفیت بهینه برخوردار باشند و این مسئولیت را نمی‌پذیرد که مطالبی که در وب‌گاه سی‌بی‌ان ظاهر می‌شوند توهین‌آمیز یا مضّر، غیر قانونی نباشند؛ (د) سی‌بی‌ان ممکن است بطور یک‌طرفه ارتباطات را زیر نظر بگیرد؛ (ه) سی‌بی‌ان این حق را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد که تمام یا بخشی از مکاتباتی که از طریق وب‌گاه سی‌بی‌ان انجام می‌پذیرد را حذف نماید؛ و (و) سی‌بی‌ان ممکن است دستیابی آتی هر شخصی را به وب‌‌گاه سی‌بی‌ان محدود نماید.

مسئولیت ارتباطات بعهده‌ی شخصی است که مطلب یا مطالبی را به وب‌گاه سی‌بی‌ان ارسال می‌دارد. سی‌بی‌ان هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال اظهارات و یا مطالب ناشایست یا هر گونه اطلاعات غلط در هر شکلی که باشند را نمی‌پذیرد.

شما این مطالب را ارائه و تضمین می‌کنید که: (الف) به شما تمامی حقوق قانونی ارتباطات (اعم از طریق مالکیت یا مجوز، رضایت‌نامه‌ها و مجوز از مالک) داده خواهد شد در صوتیکه: (‍۱) شما قانوناً بتوانید مکاتباتتان به وب‌گاه سی‌بی‌ان را ارسال نمایید و به شما حقوق ارسال ارتباطات ارائه شده در این قرارداد اعطا می‌شود، و (۲) ارتباطات شما از طریق وب‌گاه سی‌بی‌ان و در ارتباط با اهداف مجاز تحت این موافقتنامه ارسال گردند. (ب) شما تمام مجوزهای لازم، رضایت‌نامه‌ها، اخبار و/یا مجوزها برای استفاده از اسامی و/یا احتمالاً هر فرد مشخصی در ارتباطات خود با در نظر گرفتن شیوه‌ای مجاز تحت قوانین این توافق‌نامه دارا می‌باشید، و (ج) ثبت و ارسال مطالب شما به و از طریق وب‌گاه سی‌بی‌ان برای مقاصد مجاز موجود در این موافقت‌نامه نبایستی ناقض قوانین حقوق خصوصی، حقوق تبلیغاتی، حقوق نشر، ثبت اختراعات، علائم تجاری، حقوق قرارداد، و یا هر حق دیگری از هر شخص یا نهاد باشد، و همچنین هیچ قانون، مقررات، و یا دستورات دیگری را نیز نقض نمی‌نماید.

superbook

کاربری وب‌گاه; استفاده‌ی غیر تجاری

(۷) وب‌گاه سی‌بی‌ان صرفاً برای استفاده‌ی شخصی می‌باشد و نبایستی برای هیچگونه فعالیت یا اقدام تجاری و یا فروش هرگونه خدمات و یا کالا بدون کسب مجوّز کتبی ما، که ممکن است به هر دلیلی آن را صادر ننماییم، استفاده شود.

شما موافقت می‌کنید که:‌ (الف) از طریق وب‌گاه سی‌بی‌ان هیچگونه قرعه‌کشی، مسابقه، قمار، تبلیغات، داد و ستد کالا و یا مبادلات هرمی را آغاز و یا اجرا ننمایید; (ب) از سایر کاربران درخواست شناسایی اطلاعات شخصی ایشان را برای اهداف تجاری و یا غیرقانونی ننمایید; (ج) هیچ گونه مکاتبه‌ی زنجیره‌ای، هرزنامه و یا ایمیل‌های ناخواسته به سایر کاربران ارسال ننمایید; (د) اطلاعاتی را که از طریق وب‌گاه سی‌بی‌ان کسب کرده‌اید برای موارد زیر بکار نبرید: (۱)‌ سوء استفاده، آزار و اذیت، و یا صدمه‌ی دیگران، (۲) برای هر گونه فعالیت غیرقانونی، (۳) تبلیغ، تماس با اهداف تجاری، جلب توجه کردن، یا فروش به سایر کاربران بدون موافقت کتبی قبلی از ما. (ه) از وب‌گاه سی‌بی‌ان، و یا از طریق وب‌‌گاه سی‌بی‌ان برای هر گونه فعالیّت غیر مجاز و/یا غیر قانونی استفاده ننمایید; یا (و) بدون مجوز به وب‌گاه سی‌بی‌ان لینک ندهید و یا اینکه هیچ فریم غیر مجاز ایجاد ننمایید.

سی‌بی‌ان حق محدود کردن تعداد ایمیل‌هایی که یک کاربر ممکن است در طول مدّت بیست و چهار (۲۴) ساعت به سایر کاربران ارسال نماید را به صلاحدید سی‌بی‌ان برای خود محفوظ می‌دارد. چنانچه شما از طریق وب‌گاه سی‌بی‌ان اقدام به ارسال هر گونه ایمیل‌های ناخواسته‌ی گروهی، هرزنامه، پیام‌های فوری، و یا دیگر ارتباطات ناخواسته از هر نوع بنمایید، بدین وسیله می‌پذیرید که شما آسیب قابل توجهی به سی‌بی‌ان و/یا وب‌گاه سی‌بی‌ان وارد نموده‌اید که اثبات میزان آن آسیب، یا بسیار مشکل و یا غیر ممکن می‌باشد، لذا سی‌بی‌ان حق دادخواهی در یک دادگاه صالحه را برای منع هرگونه اعمال نادرست و یا غیر مجاز از این قبیل، را علاوه بر سایر حقوق و راه‌کارهایی که ممکن است برای سی‌بی‌ان موجود باشد، را دارا می‌باشد.

اگرچه سی‌بی‌ان هیچ مسئولیتی را در قبال نظارت بر وب‌گاه سی‌بی‌ان نمی‌پذیرد، با این وجود، هر زمان که آن را مناسب تشخیص دهد، ممکن است فعالیتهای مرتبط با وب‌گاه سی‌بی‌ان را که به تشخیص سی‌بی‌ان ممکن است غیرقانونی، غیرمجاز و یا نقض مفادّ این موافقت‌نامه باشد را تحت نظر بگیرد. اگر سی‌بی‌ان مناسب تشخیص دهد، اقدامات قانونی در ارتباط با آن فعالیت‌ها را آغاز خواهد نمود، که بدون هیچ محدودیتی می‌تواند شامل جبران کیفری، مدنی، و تاکیدی باشد. سی‌بی‌ان این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر زمانی که بخواهد فعالیت‌ها، و/ یا دستیابی شما را در هر زمانی و به هر دلیلی بدون اطلاع شما محدود نماید.

اختلافات بین کاربران

(۸)‌ حل اختلافات احتمالی فیمابین کاربران مطلقاً به عهده‌ی خود کاربران بوده، و سی‌بی‌ان هیچ‌گونه مسئولیت و یا تعهدی را در ارتباط با چنین اختلافاتی نمی‌پذیرد.

Superbook

علائم تجاری

(۹) «سی‌بی‌ان» و آرم (لوگوی) «سی‌بی‌ان» علائم تجاری ثبت شده و/ یا نشان خدمات سی‌بی‌ان می‌باشند. تمام علائم تجاری دیگر، علائم خدمات و آرم‌های (لوگوهای) مورد استفاده در وب‌گاه سی‌بی‌ان به سی‌بی‌ان تعلق داشته و یا اینکه استفاده از آنه با کسب اجازه از صاحبان مربوطه می‌باشد.

تغییرات در وب‌گاه سی‌بی‌ان

(۱۰) سی‌بی‌ان ممکن است در هر زمانی، هر بخش از وب‌گاه سی‌بی‌ان، شامل هر کدام از ویژگی‌های وب‌گاه سی‌بی‌ان، پایگاه داده‌ها، و یا محتوای آن را تغییر، تعلیق، و یا قطع نماید. همچنین سی‌بی‌ان ممکن است در ویژگی‌های خاص و خدمات محدودیت ایجاد نماید یا اینکه دستیابی شما را به بخشهایی یا تمام وب‌گاه سی‌بی‌ان بدون اطلاع قبلی و یا مسئولیتی محدود نماید.

نمایندگی

(۱۱) شما عهد و پیمان می‌بندید که نماینده‌ی: (الف) شما مجاز نیستید که هیچ چیزی به یا از طریق وب‌گاه سی‌بی‌ان آپلود، ارسال، انتقال، و یا توزیع و یا منتشر نمایید که (۱) دستیابی و استفاده‌ی سایر کاربران وب‌گاه سی‌بی‌ان را محدود یا مهار سازد، (۲) که غیر قانونی، تهدید کننده، استفاده‌ی غیر مجاز، افترا آمیز، توهین‌آمیز، خشونت‌بار، مستهجن، مبتذل، و یا خارج از نزاکت باشد، (۳) تشکیل یا تشویق رفتاری که منتهی به یک جرم جنایی شود، یا باعث مسئولیت مدنی و اینکه ناقض قانون باشد، (۴) نقض، سرقت، یا تجاوز به حقوق اشخاص ثالث شامل، بدون محدودیت، حق نشر، علامت تجاری، حق ثبت، حقوق خصوصی یا تبلیغات یا سایر حقوق انحصاری دیگر، (۵) محتوی ویروس یا سایر کدهای مخرّب، فایل‌ها، برنامه‌هایی که برای مختل نمودن، از بین بردن و یا محدود کننده‌ی عملکردها و یا عملیات هر گونه نرم‌افزار، سخت‌افزارو یا تجهیزات الکترونیک باشد، (۶) محتوی هر گونه اطلاعات، نرم‌افزار و یا مواد دیگر با ماهیتی تجاری باشد، (۷) حاوی هر گونه تبلیغات، یا (۸) در برگیرنده و یا مجری نشانه‌های نادرست یا گمراه‌کننده از منبع یا بیانیه‌هایی از حقیقت باشد؛ و (ب) شما حداقل سیزده (۱۳) سال دارید و یا اینکه اجازه‌ی والدین و یا ولی خود را دارید.

شکایات مربوط به نقض حقوق ناشرین

(۱۲) اگر شما مالک حق نشر یا نماینده‌ی آن هستید و معتقد هستید که هر گونه ارتباط یا مطالب دیگر ناقض حق نشر شما می‌باشد، شما می‌توانید از طریق قانون Digital Millennium اطلاعات زیر را در اختیار نماینده‌ی کپی‌رایت ما برای توضیحات بیشتر (رجوع کنید به ۱۷ U.S.C. 512(c)(3) قرار دهید):

(الف) امضای فیزیکی و یا الکترونیکی شخصی که حق امضا داشته باشد تا بر اساس آن بتواند به نیابت از سوی مالک حق انحصاری که ادعای نقض حقوقش را می‌کند، عمل نماید;

(ب) مدارکی که دال بر نقض شدن حقوق ناشر بوده، یا اینکه، چنانچه تعدادی از آثار مورد یک وب‌گاه مشخص نقض حقوق ناشرین در واقع شده اند در اینصورت لیستی از چنین آثار در آن سایت ضروری است که تهیه و ارائه گردد;

(ج) شناسایی آثاری که ادعا می‌شود حقوق ناشرین در مورد آنها نقض شده یا ممکن است نقض شود و مشخص نمودن آنچه که باید حذف و یا از دسترس خارج شود و نیز اطلاعات کافی و منطقی که به ارائه دهنده‌ی خدمات برای یافتن آن موارد و اقدامات ضروری کمک کند;

(د) اطلاعات منطقی و کافی که به ارائه دهنده‌ی خدمات اجازه دهد تا با شما در تماس باشد، از قبیل آدرس، شماره تلفن، و اگر ممکن است، آدرس ایمیل برای تماس با شما;

(ه) اظهارنامه‌ یا بیانیه‌ای که نشان دهد استفاده‌ی بدون مجوز از سوی مالک، یا نماینده‌ی آن، و یا بر طبق قانون، نقض حقوق ناشرین می‌باشد; و

(و) اظهارنامه‌ای که نشان دهد اطلاعات مذکور در اخطاریه صحیح است، و تحت مجازات شهادت دروغ، شما مجاز هستید که به نمایندگی از سوی مالک انحصاری آن حقوقی که ادعا می‌شود نقض شده‌اند، اقدام نمایید.

نماینده‌ی سازمان سی‌بی‌ان برای تماس‌های مرتبط با موارد نقض حقوق ناشرین:‌ ‌Attn: Mike Stonecypher. آدرس سی‌بی‌ان در امریکا و ایمیل آقای مایکل استون‌سایفرThe Christian Broadcasting Network, Inc., 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, VA 23463, Michael.Stonecypher@cbn.org, Facsimile Number: (757) 226-6155.

جبران خسارات

(۱۳)‌ شما بدین وسیله موافقت می‌کنید که هر گونه خسارت وارده به سی‌بی‌ان، شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، و افسران آن، مدیران، نمایندگان، کارمندان، ارائه دهندگان اطلاعات، صادر کنندگان مجوز‌ها و دارندگان مجوزها (در مجموع، «طرفین متضرّر») از هرگونه و همه‌گونه ادعا، و یا اقدام قانونی علیه ایشان، یا زیان، یا تعهدات و یا خسارات (شامل، ولی غیر محدود به، هزینه‌ی وکیل و دادگاه) هزینه‌های وارده به طرفین متضرّر در ارتباط با یا در اثر هرگونه نقض توافقنامه از سوی شما و یا نقض نمایندگی، ضمانت‌نامه‌ها و پیمان‌های فیمابین را جبران نمایید. شما بایستی بطور کامل و تا حد منطقی در ارتباط با هر گونه ادعای قانونی همکاری نمایید. سی‌بی‌ان حق انحصاری دفاع از خود و کنترل هر گونه موضوع دیگر که مرتبط با مفادّ مربوط به قوانین جبران خسارات وارده توسط شما باشد را، به هزینه‌ی خود، برای خود محفوظ نگاه می‌دارد و شما نبایستی به هیچ وجه هیچ شکایتی را بدون رضایت کتبی سی‌بی‌ان مختومه اعلام نمایید.

لینک‌های وب‌

(۱۴) وب‌گاه سی‌بی‌ان محتوی‌ لینک‌ها و ارجاعاتی به سایر سایت‌ها، منابع، و اسپانسرهای اینترنتی وب‌گاه سی‌بی‌ان، در دنیای اینترنت می‌باشد. لینک‌های موجود در سایت سی‌بی‌ان به سایر وب‌گاهها که توسط اشخاص ثالث طراحی و مدیریت می‌شوند، و نیز منابع و مطالب موجود در آنها، الزاماً مورد تایید سی‌بی‌ان و یا سازمانهای وابسته با آن نیستند. سی‌بی‌ان هر گونه و همه‌گونه مسئولیت مرتبط با مطالب موجود ارائه شده از طریق لینک‌ها از طریق وب‌گاه سی‌بی‌ان را از خود سلب می‌نماید.

سلب مسئولیت مرتبط با ضمانت‌نامه‌ها

(۱۵) وب‌گاه سی‌بی‌ان، کلیه‌ی محتویات، نرم‌افزارها، کاربردها، مفادّ، و اطلاعات ارائه شده از طریق وب‌گاه سی‌بی‌ان را «همینگونه که هست» ارائه می‌نماید. تا حداکثر میزان مجاز قانونی،‌ سی‌بی‌ان و شرکتهای‌ تابعه و وابسته با آن هیچگونه تضمینی یا ضمانتی از هر نوعی را در ارتباط با محتویات، اطلاعات و توابع ارائه/ ساخته شده توسط نرم‌افزار مورد استفاده توسط سی‌بی‌ان، یا برای هر گونه محصول و خدمات و یا ابرلینک به وب‌گاههای دیگر یا هرگونه نقض امنیتی مرتبط با انتقال اطلاعات و داده‌ها از طریق وب‌گاه سی‌بی‌ان و یا هر سایت مرتبط را نمی‌پذیرد. به علاوه، سی‌بی‌ان و شرکتهای تابعه و وابسته به آن هرگونه ضمانت قطعی و یا ضمنی، از جمله اما نه محدود به، خسارت ناپذیری، قابلیت فروش، و یا تناسب برای هدفی خاص را نمی‌پذیرد. سی‌بی‌ان تضمین نمی‌کند که توابع موجود در وب‌گاه سی‌بی‌ان یا محتویات آن و یا هرکدام از مطالب یا محتویات‌‌ آن بدون ایراد بوده و در پخش آنها هیچ وقفه‌ای ایجاد نشود، اینچنین نارسایی‌های احتمالی اصلاح خواهد شد، یا اینکه وب‌گاه سی‌بی‌ان یا سِروِری که این وب‌گاه را در دسترس قرار می‌دهد فارغ از هرگونه ویروس و یا آسیب‌های جانبی باشد. سی‌بی‌ان و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مسئولیتی در ارتباط با استفاده از وب‌گاه سی‌بی‌ان، بدون محدودیت، شامل محتویات و یا هر خطای موجود در آن را نمی‌پذیرد.

مسئولیت محدود.

(۱۶) سی‌بی‌ان، شرکتهای وابسته و تابعه‌ی آن مسئول و یا مقصّر هیچگونه صدمات مستقیم، غیر مستقیم، تصادفی، دارای اهمیّت، ویژه، نمونه، کیفری و غیره که ناشی از کاربرد و یا به هر نحوی مرتبط با وب‌گاه سی‌بی‌ان، خدمات سایت‌های مرتبط و/یا محتویات یا اطلاعات مندرج در وب‌گاه سی‌بی‌ان است، نمی‌باشد، حتی اگر سی‌بی‌ان از احتمال چنین صدماتی مطلع بوده و یا می‌باید از پیش مطلع می‌بوده است. تنها پاسخ به نارضایتی از وب‌گاه سی‌بی‌ان و/یا خدمات سایت‌های وابسته به آن اینست که از کاربرد وب‌گاه سی‌بی‌ان و/ یا آن خدمات دست بکشید.

انتخاب قانون; حوزه‌ی قضایی

(۱۷) این توافقنامه بایستی بر اساس یا مطابق قوانین عمومی واقع در ایالت ویرجینیا در ایالات متحده‌ی امریکا، بدون توجه به تفاوتهای سایر قوانین تفسیر و اجرا گردد. بر اساس این توافقنامه صلاحیت قضاوت هرگونه عمل و یا دادگاه منحصراً و قطعاً بر اساس قوانین عام دادگاه‌های ایالتی و یا فدرال واقع در ایالت ویرجینیا در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد.

سایر موارد

(۱۸) این توافقنامه که بین شما و سی‌بی‌ان منعقد می‌شود در بر گیرنده‌ی کلیه‌ی بخشها و استفاده‌ی شما از وب‌گاه سی‌بی‌ان می‌شود. هر گونه شکایتی که شما ممکن است در ارتباط با استفاده از وب‌گاه سی‌بی‌ان داشته باشید بایستی درخلال  مدت یک (۱) سال به نتیجه برسد و گرنه فاقد اعتبار و باطل است. سرفصل‌ها صرفاً برای ارجاع و رفرنس استفاده شده‌اند و نبایستی به عنوان خلاصه‌ای از دامنه و یا محتوای آن پاراگراف در نظر گرفته شوند. اگر شما مرتکب تخلّفی مرتبط با این توافقنامه بشوید و سی‌بی‌ان اقدامی قانونی علیه شما انجام ندهد، بدین وسیله شما موافقت می‌کنید که عدم چنین اقدامی حق سی‌بی‌ان در اقدام قانونی را منتفی نمی‌کند. چنانچه به هر دلیلی یک دادگاه صالح هر کدام از مفادّ این قرارداد، یا بخشی از آن را غیر قابل اجرا تشخیص دهد، آن مورد بخصوص بایستی تا حداکثر حدّ مجاز مقرر در این قرارداد مورد اجرا قرار گیرد، و مابقی مفادّ قرارداد به شکل کامل ادامه خواهد یافت.

(۱۹) شرایط کاربری مربوط به پادکست و خدمات دانلود سی‌بی‌ان در بخش پادکست سی‌بی‌ان/خدمات قابل بارگذاری/شرایط کاربری ذکر شده‌اند

(۲۰) حقوق حریم خصوصی ایالت کالیفرنیا. بخش ۱۷۹۸.۸۳ قوانین مدنی ایالت کالیفرنیا (در ایالات متحده) به آن دسته از کاربران سی‌بی‌ان که مقیم ایالت کالیفرنیا باشند این اجازه را می‌دهد که در ارتباط با در اختیار قرار دادن یا ندادن اطلاعات شخصی کاربران به سایرین به منظور بازاریابی مستقیم تقاضای اطلاعات بیشتری بنمایند. برای چنین تقاضایی لطفاً به آدرس زیر ایمیل بفرستید: یا اینکه با آدرس زیر مکاتبه نمایید:‌

CBN CA Privacy Rights
977 Centerville Turnpike
Virginia Beach, VA 23463


قوانین حفظ حریم خصوصی

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش