برای شخصی سازی شخصیت خود، باید از دستگاه تبلت در حالت افقی یا از رایانه خود به این سایت مراجعه کنید.

امتیازات من

woodvale's Activity

علاقه‌مندی‌ها

آیه‌ی مورد علاقه

کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راههای من نور است.

مزامير 119:105

دوستان مشاهده‌ی تمام

مدالها

340
929
 • ۵ بازی انجام دهید

  ۵ بازی انجام دهید

 • پرتاب ۳ امتیازی ۱۰ مرتبه بازی شده

  پرتاب ۳ امتیازی ۱۰ مرتبه بازی شده

 • ۱۰ بازی انجام دهید

  ۱۰ بازی انجام دهید

 • ۱۵ مرتبه بازی کنید

  ۱۵ مرتبه بازی کنید

 • ۱۵ روز پشت سر هم بازی کنید

  ۱۵ روز پشت سر هم بازی کنید

 • ۳۰ روز پشت سر هم بازی کنید

  ۳۰ روز پشت سر هم بازی کنید

 • اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

  اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

 • ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

  ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

 • ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

  ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

 • ۵۰۰۰ سوپر امتیاز بگیرید

  ۵۰۰۰ سوپر امتیاز بگیرید

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش