برای شخصی سازی شخصیت خود، باید از دستگاه تبلت در حالت افقی یا از رایانه خود به این سایت مراجعه کنید.

امتیازات من

 • کشور: ایالات متحده آمریکا
 • سوپرامتیازات: 4975
 • آخرین بازی: پاکسازی حشرات

jay grace <3's Activity

مدالها

39
929
 • ۵ بازی انجام دهید

  ۵ بازی انجام دهید

 • اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

  اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

 • ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

  ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

 • ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

  ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

 • ۵۰۰۰ سوپر امتیاز بگیرید

  ۵۰۰۰ سوپر امتیاز بگیرید

 • گوسفند گمشده: برای اولین مرتبه بازی انجام شد

  گوسفند گمشده: برای اولین مرتبه بازی انجام شد

 • ماهی بزرگ:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

  ماهی بزرگ:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

 • ماهی بزرگ:۵۰ امتیاز کسب شده است

  ماهی بزرگ:۵۰ امتیاز کسب شده است

 • مسابقات گیزمو:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

  مسابقات گیزمو:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

 • مسابقات گیزمو:۵۰۰ امتیاز کسب شده است

  مسابقات گیزمو:۵۰۰ امتیاز کسب شده است

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش