برای شخصی سازی شخصیت خود، باید از دستگاه تبلت در حالت افقی یا از رایانه خود به این سایت مراجعه کنید.

امتیازات من

Dios habla's Activity

آیه‌ی مورد علاقه

من به وسیلهٔ مسیح كه مرا تقویت می‌کند، به انجام هر كاری قادر هستم.

فیلیپیان 4:13

مدالها

30
929
 • ۵ بازی انجام دهید

  ۵ بازی انجام دهید

 • اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

  اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

 • ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

  ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

 • ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

  ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

 • ماهی بزرگ:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

  ماهی بزرگ:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

 • ماهی بزرگ:بازی ۱۰ مرتبه انجام شده است

  ماهی بزرگ:بازی ۱۰ مرتبه انجام شده است

 • مسابقات گیزمو:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

  مسابقات گیزمو:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

 • مسابقات گیزمو:۵۰۰ امتیاز کسب شده است

  مسابقات گیزمو:۵۰۰ امتیاز کسب شده است

 • مسابقات گیزمو:۸۰۰ امتیاز کسب شده است

  مسابقات گیزمو:۸۰۰ امتیاز کسب شده است

 • فرار به مصر:برای اولین بار بازی انجام شد

  فرار به مصر:برای اولین بار بازی انجام شد

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش