برای شخصی سازی شخصیت خود، باید از دستگاه تبلت در حالت افقی یا از رایانه خود به این سایت مراجعه کنید.

امتیازات من

ardvark's Activity

علاقه‌مندی‌ها

آیه‌ی مورد علاقه

عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ‌کس جز به وسیلهٔ من نزد پدر نمی‌آید.

یوحنّا 14:6

دوستان مشاهده‌ی تمام

مدالها

558
929
 • پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۲۵۰

  پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۲۵۰

 • پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۱۵۰

  پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۱۵۰

 • پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۱۰۰

  پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۱۰۰

 • پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۵۰

  پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۵۰

 • پرتاب ۳ امتیازی گیزمو امتیاز دریافت شده ۷۵

  پرتاب ۳ امتیازی گیزمو امتیاز دریافت شده ۷۵

 • پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۲۰

  پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۲۰

 • پرتاب ۳ امتیازی کیسه‌ی هوا

  پرتاب ۳ امتیازی کیسه‌ی هوا

 • کاربر رسمی

  کاربر رسمی

 • ۵ بازی انجام دهید

  ۵ بازی انجام دهید

 • پرتاب ۳ امتیازی ۱۰ مرتبه بازی شده

  پرتاب ۳ امتیازی ۱۰ مرتبه بازی شده

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش