برای شخصی سازی شخصیت خود، باید از دستگاه تبلت در حالت افقی یا از رایانه خود به این سایت مراجعه کنید.

امتیازات من

ABRAHAMCT's Activity

آیه‌ی مورد علاقه

کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راههای من نور است.

مزامير 119:105

دوستان مشاهده‌ی تمام

مدالها

4
929
 • اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

  اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

 • ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

  ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

 • گیزمو به عنوان غریق نجات: برای اولین بار بازی انجام شد

  گیزمو به عنوان غریق نجات: برای اولین بار بازی انجام شد

 • گیزمو به عنوان غریق نجات: ۵۰۰ امتیاز کسب شد

  گیزمو به عنوان غریق نجات: ۵۰۰ امتیاز کسب شد

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش