<h2>یعقوب و عیسو</h2>

یعقوب و عیسو

قسمت: ۱۰۳

فصل: ۱

در حیاط کوانتومی، در خلال یک آب بازی خیلی مهیج، تصادفاْ جوی باعث شد که مدار داخلی گیزمو خیس شود و باعث شود که کامپیوتر گیز قاطی کند. به همین دلیل، کریس از دست جوی خیلی عصبانی شد، و گفت که هرگز او را نخواهد بخشید. سوپربوک مداخله می کند و بچه ها را به دوران زندگی یعقوب و عیسو می برد. این دو برادر بر سر چیزهای گوناگونی با یکدیگر رقابت داشتند، اما وقتی عیسو از حق نخستزادگی خود گذشت و یعقوب پدرش را به خاطر دریافت برکت فریب داد همین باعث شد که آنها برای سالیان زیادی از خانواده دور شدند. هنگامی که بالاخره یعقوب به سراغ برادرش عیسو بازگشت و فهمید که عیسو او را از صمیم قلب بخشیده است، کریس نیز آموخت که او نیز جوی را ببخشد. پیدایش ۱۹:۲۵

تماشای کامل سریالها

درس:

شما نیز هرگاه به دیگری بدی کردید، تقاضای بخشش کنید.

اضافات

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش