<h2>قوم مرا آزاد کن</h2>

قوم مرا آزاد کن

قسمت: ۱۰۴

فصل: ۱

وقتی کریس و دیگران در مورد سفرهای سوپربوک مورد علاقه‌ی خود صحبت می‌کنند، برایشان کار خیلی سختی است که تصمیم بگیرند کدامیک بهترین است.  ناگهان، سوپربوک ظاهر می‌شود تا آنها را برای یک سفر مهیج از خط زمان عبور دهد. آنها شخصاْ رهبری موسی را در خروج از مصر مشاهده کردند!

تماشای کامل سریالها

درس:

یکی از بهترین وقایع کتاب‌مقدًس را تجربه کنید!

اضافات

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش