<h2>غرّش!</h2>

غرّش!

قسمت: ۱۰۷

فصل: ۱

کریس وقتی که دید بَری، یعنی پسر بچه‎ای که توی پارک اسکیت سواری داشت تامی رو آزار می‎داد، از نظر اخلاقی چالش شد که «کار درست رو انجام بده» . سوپربوک بچه‎ها رو به یک سفر پر ماجرا برد تا با دانیال و داریوش، پادشاه سرزمین بابل، آشنا بشن. در طول این سفر بود که کریس یاد گرفت اگر برای چیزی که درسته ایستادگی کنیم، مهم نیست چقدر اون شرایط سخت باشه، باز هم خدا با ما خواهد بود.

تماشای کامل سریالها

درس:

برای اونچه که درسته، و به اون ایمان دارین، ایستادگی کنین بدون اینکه نگران باشین چقدر اون شرایط ممکنه که مشکل باشه.

اضافات

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش