<h2>شام آخر</h2>

شام آخر

قسمت: ۱۱۰

فصل: ۱

کریس دچار غرور شده است چرا که گروه موسیقی او دعوت شده که برای یک مسابقه‌ی معروف (امریکن آیدل) تحت عنوان «بهترین گروه موسیقی دنیا» بنوازد. برای حل این مسئله، سوپربوک بچه‌ها را به اورشلیم می‌برد و در آنجا کریس از عیسی می‌آموزد که اگرچه عیسی بسیار مشهور بود اما او با فروتنی دیگران را خدمت می‌کرد. در خلال مراسم شام آخر، گروه به خانه برمی‌گردند و کریس تغییری بسیار چشمگیر در اخلاق و رفتارش نسبت به دیگران از خود نشان می‌دهد.

تماشای کامل سریالها

درس:

عیسی پادشاهی حقیقی است چرا که او دیگران را خدمت می‌کند و از ما نیز می‌خواهد چنین کنیم.

اضافات

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش