<h2>او برخاسته است!</h2>

او برخاسته است!

قسمت: ۱۱۱

فصل: ۱

کریس با مادرش (فیبی) جرّ و بحث می‌کند. سوپر بوک وارد عمل می شود و در مقطعی بسیار حسّاس کریس، جوی، گیزمو، و فیبی را به گذشته برده، تا با مریم مادر عیسی در زمانی که فرزندش مصلوب می شد، ملاقات کنند. وقتی سوپربوک خانواده را به خانه برگرداند، کریس که حکیم‌تر شده بخاطر جرّ و بحثی که کرده بود عذرخواهی کرد و رابطه‌شان دوباره خوب شد. یوحنّا ۱۹

تماشای کامل سریالها

درس:

هدف از زندگی عیسی بازسازی رابطه‌هاست.

اضافات

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش