<h2>اولین کریسمس</h2>

اولین کریسمس

قسمت: ۱۰۸

فصل: ۱

شلوغی و درگیریهای کریسمس تجاری در خانواده‌ی کوانتوم کولاک می‌کند. پس از آنکه کریس یک مرتبه اظهار داشت که صحنه تولد عیسی فقط یک دکوراسیون بیش نیست، درست مثل گوزن‌ها و بابانوئل، ناگهان سوپربوک از راه رسید و قهرمان ما را همراه با خود به یک سفر برد تا او مفهوم حقیقی کریسمس را درک کند! لوقا ۲۶:۱

تماشای کامل سریالها

درس:

معنی راستین کریسمس - تحقق وعده‌ی خدا!

اضافات

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش