<h2>امتحان!</h2>

امتحان!

قسمت: ۱۰۲

فصل: ۱

کریس حسابی خوشحال است، چون یک دستگاه هولو ۹ یعنی بهترین سیستم بازی هولوگراف گیرش اومده. اما وقتی کریس فهمید که یک پسربچه در بیمارستان بستری است و دوست دارد یکی از آن دستگاهها داشته باشد دچار عذاب وجدان شد. به کمک «سوپربوک» کریس توانست با ابراهیم و اسحاق ملاقات کند و نظرش را عوض کرد. بخاطر اطاعت ابراهیم از خدا بود که کریس آموخت که باید در زندگی خدا، جای اول را داشته باشد. بالاتر از هر چیز دیگری (حتی هولو ۹) و اینگونه همه چیز درست خواهد شد.

تماشای کامل سریالها

درس:

خدا باید اولین جایگاه را در زندگیتان داشته باشد، بالاتر از هر چیز دیگری.

اضافات

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش