برای شخصی سازی شخصیت خود، باید از دستگاه تبلت در حالت افقی یا از رایانه خود به این سایت مراجعه کنید.

امتیازات من

Juanpromax19's Activity

آیه‌ی مورد علاقه

در خاتمه ای برادران، دربارهٔ هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیكنام و هرچه عالی و قابل ستایش است، بیندیشید.

فیلیپیان 4:8

مدالها

31
929
 • ۵ بازی انجام دهید

  ۵ بازی انجام دهید

 • ۱۰ بازی انجام دهید

  ۱۰ بازی انجام دهید

 • اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

  اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

 • ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

  ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

 • ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

  ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

 • گوسفند گمشده: برای اولین مرتبه بازی انجام شد

  گوسفند گمشده: برای اولین مرتبه بازی انجام شد

 • ماهی بزرگ:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

  ماهی بزرگ:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

 • مسابقات گیزمو:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

  مسابقات گیزمو:برای اولین مرتبه بازی انجام شد

 • مسابقات گیزمو:۵۰۰ امتیاز کسب شده است

  مسابقات گیزمو:۵۰۰ امتیاز کسب شده است

 • مسابقات گیزمو:۸۰۰ امتیاز کسب شده است

  مسابقات گیزمو:۸۰۰ امتیاز کسب شده است

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش