برای سفارشی کردن شخصیت خود، شما می توانید با استفاده از یک دستگاه تبلت و یا کامپیوتر خود در حالت افقی، از این سایت بازدید نمایید.

امتیازات من

 • کشور: اسپانیا
 • سوپرامتیازات: 459180
 • آخرین بازی: گیزبال

vicmar's Activity

دوستان مشاهده‌ی تمام

مدالها

152
709
 • پرتاب ۳ امتیازی راز

  پرتاب ۳ امتیازی راز

 • پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۱۰۰

  پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۱۰۰

 • پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۵۰

  پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۵۰

 • پرتاب ۳ امتیازی گیزمو امتیاز دریافت شده ۷۵

  پرتاب ۳ امتیازی گیزمو امتیاز دریافت شده ۷۵

 • پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۲۰

  پرتاب ۳ امتیازی امتیاز دریافت شده ۲۰

 • پرتاب ۳ امتیازی کیسه‌ی هوا

  پرتاب ۳ امتیازی کیسه‌ی هوا

 • ۵ بازی انجام دهید

  ۵ بازی انجام دهید

 • پرتاب ۳ امتیازی ۱۰ مرتبه بازی شده

  پرتاب ۳ امتیازی ۱۰ مرتبه بازی شده

 • پرتاب ۳ امتیازی اولین بازی

  پرتاب ۳ امتیازی اولین بازی

 • پرتاب ۳ امتیازی ۱۰ امتیاز برتر

  پرتاب ۳ امتیازی ۱۰ امتیاز برتر

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش