برای سفارشی کردن شخصیت خود، شما می توانید با استفاده از یک دستگاه تبلت و یا کامپیوتر خود در حالت افقی، از این سایت بازدید نمایید.

امتیازات من

 • کشور: ایالات متحده آمریکا
 • سوپرامتیازات: 90
 • آخرین بازی: مدارشکن

proudcatholic1977's Activity

مدالها

21
709
 • پرتاب ۳ امتیازی کیسه‌ی هوا

  پرتاب ۳ امتیازی کیسه‌ی هوا

 • ۵ بازی انجام دهید

  ۵ بازی انجام دهید

 • پرتاب ۳ امتیازی اولین بازی

  پرتاب ۳ امتیازی اولین بازی

 • بازی فکری کتاب‌مقدّس: اولین بازی

  بازی فکری کتاب‌مقدّس: اولین بازی

 • شرکت پایه، سازه و ساختمانی گیزمو: اولین بازی

  شرکت پایه، سازه و ساختمانی گیزمو: اولین بازی

 • پاکسازی آزمایشگاه توسط گیزمو: اولین بازی

  پاکسازی آزمایشگاه توسط گیزمو: اولین بازی

 • شلپ شلوپ کریس و جوی: اولین بازی

  شلپ شلوپ کریس و جوی: اولین بازی

 • جشن آتش بازی: اولین بازی

  جشن آتش بازی: اولین بازی

 • جشن آتش بازی:  ۵۰۰۰۰ امتیاز

  جشن آتش بازی:  ۵۰۰۰۰ امتیاز

 • جشن آتش بازی: ۱۰۰۰۰۰ امتیاز

  جشن آتش بازی: ۱۰۰۰۰۰ امتیاز

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش