<h2>گرفتن گیگابایت گیزمو</h2>

راهنمای بازی

حرکت به چپ

حرکت به راست

هر وقت تیر دارید شلیک کنید

گیزمو نیاز به حافظه‌ی اضافه دارد. به گیزمو کمک کنید تا از موانع سر راهش عبور کند و گیگابایت‌های پاداش دریافت کند. سعی کنید که توپهای نورانی را بگیرید، به این وسیله هم گیزمو می‌تواند توپ‌ها را دوباره به هوا بفرستد، و هم می‌تواند تیرهای الکتریکی پرتاب کند و امتیازات بیشتری دریافت کند. همچنین، خواهید دید که وقتی گیزمو مجبور باشد که با برق‌های مثبت و منفی مواجه شود تا چه اندازه این کار چالش برانگیز است. تمام اینها دست به دست هم می‌دهند تا یک بازی تفریحی آنلاین بسیار جذّاب در اختیار شما قرار دهند.

445477 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش