<h2>پشت حمله روبیک</h2>

راهنمای بازی

روی گیزموها کلیک کنید و آنها را حرکت دهید تا سه تا گیزمو در یک خط قرار بگیرند.

فکر می‌کنید می‌توانید در این رقابت شرکت کنید؟ بازی پشت حمله روبیک، ترکیبی از بازی سرعتی تطبیق پازل، با بازی از بین بردن انباشته‌ها، توسط عروسک‌های روسی گیزمو است! گیزموها را به اطراف منتقل کنید تا بتوانید سه تا گیزموی شبیه به هم را با هم تطبیق دهید و در نتیجه عروسک بزرگتری بدست آورید. پشت سر هم این عروسک‌های گیزموها را با هم تطبیق دهید تا امتیاز بسیار بالایی بدست آورید! ولی خیلی مراقب باشید، تعداد حرکت‌های شما محدود هستند. اگر حرکت‌های شما تمام شوند، بازی نیز به پایان می‌رسد!

191422 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش