<h2>پرتاب ۳ امتیازی گیزمو</h2>

راهنمای بازی

کلیک ماوس را نگاه دارید، و سپس هدف گیری کنید و در نهایت آن را به سمت هدف رها کنید.

آیا آماده‌ی بازی کردن هستید؟ ببینید در این بازی بسکتبال آنلاین چقدر می‌توانید امتیاز بگیرید. شما فکر می‌کنید که این خیلی چالش برانگیز است؟‌ پس منتظر بمانید تا حلقه‌ها شروع به حرکت بکنند. و بعد یک بازی در سطح ۳ امتیازی است. پرتاب‌های آخر بازی وقت بیشتری به شما برای جمع کردن امتیاز می‌دهد.

217068 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش