<h2>پاکسازی آزمایشگاه توسط گیزمو</h2>

راهنمای بازی

حرکت به چپ

حرکت به راست

حرکت به بالا

حرکت به پایین

سیم‌کشی‌ داخلی جدیدترین اختراع پروفسور بهم ریخته و باعث شده که آزمایشگاه را به هم بریزند. پیش از آنکه روبات‌ها حسابی آزمایشگاه را به هم بریزند گیزمو را وارد عمل کنید و با کمک او کنترل اوضاع را بدست بگیرید. این بازی بسیار مهیّجی است و در ضمن از کمک کردن به گیزمو برای پاکسازی آزمایشگاه از این روبات‌های دیوانه، کلی لذّت خواهید برد. خیلی مراقب باشید که این روبات‌ها به گیزمو برسند یا اینکه از روی خطوطی که شما رسم می‌کنید عبور کنند و گرنه گیزمو خواهد سوخت!

343671 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش