<h2>پازل یک ماجراجویی عظیم:</h2>

راهنمای بازی

کلیک کنید و بکشید تا متصل شود

پازل دوست دارید؟ عکس‌ پازل‌های فیلم سوپربوک را ببینید «یک ماجراجویی عظیم.» ببینید با چه سرعتی می‌توانید تکه‌های پازل مجازی را به هم بچسبانید و امتیازات فراوانی دریافت کنید.

317210 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش