<h2>شهاب بآش</h2>

راهنمای بازی

نشانه بگیرید و پرتاب کنید

به کریس در یکی بازی‌های هولو۹ همراه شوید - شهاب‌‏سنگ! به او کمک کنید تا با از بین بردن میخ‏های صورتی بین سیّارات حرکت کند قبل از این که توپ‌های او تمام شود. استعداد خود را در بکار بردن توپ‌های مخصوص بکار ببرید زیرا آنها محدود هستند، آنها می‌توانند امتیازات مهمی برای شما جمع کنند. هر بار که شما بازی می‌کنید، مأموریتی جدید دارید، پس خوب است که پشت سر هم از بازی شهاب‏‌سنگ لذّت ببرید!

258969 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش