<h2>شلپ شلوپ کریس و جوی:</h2>

راهنمای بازی

حرکت به چپ

حرکت به راست

پرتاب

کمک کنید که کریس در این بازی قدیمی بادکنک آبی از جوی جلو بزند. جوی در بالکن خانه کوانتوم موقعیت بهتری دارد، امّا یکی از تفنگ‏های آبی که کریس دارد این بازی را مهیّج‌‏تر و سرگرم کننده‏‌تر می‏‏کند. امتحان کنید و ببینید تا چه مرحله‌ای در بازی شلپ شلوپ کریس و جوی می‌توانید به پیش بروید!

175650 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش