<h2>شرکت پایه، سازه و ساختمانی گیزمو</h2>

راهنمای بازی

برای بنای ستون، کلید را فشار دهید

در طول این بازی پر از چالش برج سازی، شرکت پایه، سازه و ساختمانی گیزمو مشغول ساخت برج‌های بلند است! به گیزمو کمک کنید تا با هدف گیری درست بتواند برج سربه فلک کشیده‌ای بسازد. هرچه ارتفاع برج شما بلندتر باشد سرعت پرواز گیزمو بیشتر می‌شود! کلید اصلی برای ساختن ساختمان‌های بلند، داشتن پایه و بنیادی مستحکم است این موضوع همچنین در زندگی‌های خودمان نیز حقیقت دارد! کتاب‌مقدّس پایه‌ی مستحکم ایمان ماست که ما را حکیم می‌سازد. پس به گیزمو کمک کنید و همزمان با آیاتی از کتاب‌مقدّس آشنا شوید که هم چنین به شما کمک می‌کنند پایه‌های ایمانی محکمی داشته باشید!

209868 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش