<h2>جهش جفتی</h2>

راهنمای بازی

کلیک کنید تا ببینید و تطبیق دهید

هدف این بازی تطبیق دادن است! آیا تمام ابزار لازم برای کشف راز بازی جهش جفتی را همراه دارید؟ شما به حافظه‌ی سریع و یک ماوس برای تطبیق دادن نیازدارید. باید پیش از به پایان رسیدن زمان تمام تشابهات را با هم تطبیق دهید. موفّق باشید!

104964 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش