<h2>جشن آتش‌‏بازی</h2>

راهنمای بازی

حرکت به چپ

حرکت به راست

چرخاندن

شتاب دادن

توپ‏های رنگین آتشین در حال سقوط را در جهت‏‌های مختلف حرکت بدهید و یا بچرخانید و آنها را با رنگهای مشابه‌‏شون تطبیق بدهید. هر وقت که سه کاشی یا بیشتر رو با هم تطبیق بدهید انفجاری صورت می‏گیرد. از کاشی‏های ترکیبی و یا بمب‏های آتش‌‏زا استفاده کنید تا گلوله‏‌های آتشین در حال سقوط را از بین ببرید و با این کار آسمون رو با انفجاری عظیم نورانی خواهید کرد.

368054 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش