<h2>جستجوی سوپر کلمات جوی</h2>

راهنمای بازی

روی حروف کلیک کنید تا آنها را حرکت دهید.

دوست دارید که دانش کتاب‌مقدّسی‌تان را بیازمایید و همزمان تفریح هم بکنید؟ جستجوی سوپرکلمات جوی یک بازی جستجوی کلمات کلاسیک است که در خواندن و هجّی کردن کلمات به شما کمک می‌کند، همچنین کمک می‌کند بتوانید متمرکز فکر کنید و همزمان تفریح هم بکنید! ببینید که تا کجا می‌توانید در دور اضافه بالا بروید و آیا می‌توانید به لیست رهبری این بازی برسید!

280659 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش