<h2>تطبیق سه‌بُعدی</h2>

راهنمای بازی

کلیک کنید و هر کاشی‌ای را که از دو طرف آزاد است تطبیق دهید

یکی از بازی‌های جالب ما را امتحان کنید - سوپربوک ۳دی مچ! سعی کنید که کاشی‌های همشکل‌ را پیدا کنید که در کناره‌های مکعب ۳ بعدی هستند. شما می‌توانید مکعب را بچرخانید حتی کاشی‌ها را بُر بزنید٬ امّا همیشه متوجّه زمان باشید. هرچه شکل‌های بیشتری را تطبیق دهید٬ مراحل بالاتری را تمام می‌کنید٬ هرچه مراحل بیشتری را تمام کنید٬ سوپر امتیازهای بیشتری خواهید گرفت. خوب، این بازی پر از انرژی و تمرکز رو امتحان کنید و ببینید که آیا میتونین اسمتون رو در لیست رهبران این بازی ثبت کنید یا نه!

1663429 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش