<h2>بازی فکری کتاب‌مقدّسی</h2>

راهنمای بازی

برای انتخاب پاسخ درست کلیک کنید

آیا حسابی کتاب‌مقدّس را می‌شناسید؟ یا اینکه فقط اطلاعاتی در آن خوانده‌اید؟ در هر صورت، باید «بازی فکری کتاب‌مقدّس» را باید بازی کنید تا اطلاعات خودتان را ارزیابی کنید. در این قسمت شما می‌توانید بصورت آنلاین کلی حقایق جالب توجه در مورد کتاب‌مقدّس را بیاموزید و سوپرامتیاز هم بگیرید! برای مثال: آیا شما می‌دانید که میوه‌ای که آدم و حوا در باغ عدن خوردند سیب نبود؟ خوب، بازی فکری کتاب‌مقدّس به شما کمک می‌کنید که آنچه را که درست است و نیز چیزهای خیلی بیشتری را یاد خواهید گرفت! بازی فکری کتاب‌مقدّس سوپربوک، یک بازی فکری اطلاعات عمومی کتاب‌مقدّسی است و برای همه از جمله تازه‌ واردها و یا قدیمی‌ها جذّاب است.

139716 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش